Przenieś na drugą stronę

Elementy poukładane są od największego do najmniejszego. Należy przekładać elementy tak, aby zawsze mniejszy element był u góry. Gra kończy się w momencie ustawiania elementów tak jak były na początku od największego do najmniejszego ale po drugiej stronie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE