Przeniesień linijkę i skacz

Dodaj jeden skok po każdym przeniesieniu linijki