Tablice on-linowe do pracy zdalnej.

Szkolenie przybliżające narzędzia przydatne do pracy w kontakcie z uczniem. Świetne narzędzia do projektowania krótko- i długoterminowego.